Kontakt

Sekretariat Wydziału
mgr Daria Strzyżewska
e-mail: darias@ukw.edu.pl
tel. 5232 36 753

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz,