Aktualności

Konferencja o międzynarodowych drogach wodnych

Centrum Rewitalizacji Dróg Wodnych oraz Instytut Geografii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowej Międzynarodowe drogi wodne - bezpieczeństwo i rozwój w dniach 14-16 czerwca 2018 r. Bydgoszcz - Eberswalde - Berlin.

czytaj całość…

Nominacja do Rady Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie

czytaj całość

28 lutego 2018 roku w siedzibie Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie odbyła się uroczystość wręczenia aktów powołania członkom Rady Muzeum. Skład Rady określa art. 11 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach oraz Uchwała nr XXXVIII/461/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Pałuckiej. Nominacje na członka wręczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Żninie Grzegorz Koziełek. Funkcję Przewodniczącej Rady na kadencję 2018-2022 powierzono Halinie Rosiak.

czytaj całość…

Interdisciplinary Polar Studies in Poland

W dniach 17-19 listopada 2017 r.odbyła się w Warszawie konferencja rocznicowa pt. „Interdisciplinary Polar Studies in Poland” związana z obchodami 40-lecia Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego i 60-lecia Polskiej Stacji Polarnej w Hornsundzie.

Dr Danuta Szumińskaz UKW oraz mgr inż. Małgorzata Szopińska z PG zaprezentowały wyniki badań hydrochemicznych prowadzonych na Wyspie Króla Jerzego w Antarktyce w ramach współpracy Politechniki Gdańskiej, Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

czytaj całość…

Dr Mirosław Rurek uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu MINIATURA 1

Pracownik Instytutu Geografii UKW dr Mirosław Rurek aplikował o dofinansowanie badań naukowych w ramach konkursu MINIATURA 1. Konkurs MINIATURA 1 został ogłoszony przez Narodowe Centrum Nauki na pojedyncze działanie naukowe służące realizacji badań podstawowych. Konkurs ma na celu finansowanie działania naukowego realizowanego przez osoby, które planują ubiegać się o finansowanie projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki.

czytaj całość…

Wizyta studyjna gości z Holandii

czytaj całość

W dniach 19-20.10.2017 roku 40-osobowa grupa studentów uczących się na kierunku Water Management (gospodarka wodna) na Uniwersytecie w Rotterdamie (Holandia) brała udział w wizycie studyjnej zorganizowanej przez Instytut Geografii UKW przy współudziale Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. oraz Muzeum Kanału Bydgoskiego im. S. Malinowskiego.

czytaj całość…

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz,